Aşı Uygulamaları

Aşı Uygulamaları

ÇOCUKLUK ÇAĞI AŞILARI

Dünya Sağlık Örgütü sağlık tanımını “Sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam iyilik hali” olarak belirtmektedir. Bu tanımlama ile benim de Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İhtisasım ile benimsediğim hekimlik, yalnızca hastalıkları iyileştiren şifacı olmak değil, hasta olmayı önleyen şifacı da olmaktır. Çünkü bir çocuğun sağlıklı olarak dünyaya gelmesi ve yaşamına sağlıklı devam etmesi en doğal hakkıdır ve olması gerekendir. Hastalandığında ise olabilecek en erken müdahale ile iyilik halinin korunması temel hedefimdir.

            Doktor olmaya karar verdiğim, Hacettepe Tıp Fakültesi eğitimim ve takiben ‘Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığı’ ihtisasım sırasında kendimi bu konuda geliştirmeye adadım ve Ankara Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıp Fakültesi’nde ‘Sosyal Pediatri’ üst ihtisası eğitimi aldım. Sonrasında aynı üniversitede öğretim üyeliği kadrosunda uzun yıllar çalışarak meslektaşlarımı ‘Sosyal Pediatri’ bilim alanında eğitmeye başladım. Sosyal Pediatri Bilim Dalı’nın en önemli konularından biri olan “Aşılar” derinlemesine bilgi ve tecrübe gerektiren bir alandır. Ben de öğretim üyeliğim sırasında aşıların geliştirilmesi alanında önemli Uluslararası Klinik Faz çalışmaları yürüttüm. Hacettepe Aşı Enstitüsü bünyesinde düzenlenen kurullarda üyelik yaptım. Aşıların uygulanması, istenmeyen etkileri, kontrendikasyonları ve özel durumlarda aşılama konusunda tecrübe gerektiren birçok hasta takip ettim. Aşı konusunda ülkemizde çalışan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlarına ve Aile Hekimlerine yönelik Uluslararası ve Ulusal kongrelerde davetli konuşmalar yaptım. Aşılar konusunda çok sayıda makale, bildiri ve ödüllerim bulunmaktadır.

Biz aşılar sayesinde artık birçok hastalığı görmüyoruz. Hastalıklara bağlı ölümleri ve sakatlanmaları görmüyoruz.  Ancak aşılama bir nedenle aksarsa bu hastalıkların tekrardan görülmesi an meselesi olacaktır.

Ülkemizde Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında çocuklara 13 bulaşıcı hastalığa karşı aşılama rutin olarak yapılmaktadır. Bunlar dışında Dünyada gelişmiş birçok ülkenin rutin aşı takviminde bulunan, ülkemizde de Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlı özel aşılar bulunmaktadır. Bu aşılar; Rotavirüs aşısı, Menenjit aşıları, HPV aşısı, 4 yaş için özel Suçiçeği aşısı, ergenler için Tdap aşısı, gebelik aşılaması, mevsimsel influenza aşılarıdır. Ben kliniğimde tüm bu aşıları uygulamaktayım.